Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 : Tua'r Dwyrain : C46 Llangyfelach

M4 : Tua'r Dwyrain : C46 Llangyfelach : Gwaith amgylcheddol : Ffordd ymadael ar gau : 23/01/23-08/02/23 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 23/01/2023
Dyddiad gorffen: 08/02/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
23/01/2023 17:58
Cyfeirnod
RNMDA_2023100937
Diweddarwyd diwethaf
23/01/2023 20:01
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni