Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M48 eastbound exit slip at junction J1

The M48 eastbound exit slip at junction J1
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 06/02/2023
Dyddiad gorffen: 05/04/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
02/05/2022 19:12
Cyfeirnod
3780715
Diweddarwyd diwethaf
06/02/2023 19:04
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni