Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M56 eastbound at junction J15

The M56 eastbound at junction J15. Emergency barrier repairs
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 15/01/2023
Dyddiad gorffen: 31/12/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
27/02/2023 09:40
Cyfeirnod
4199781
Diweddarwyd diwethaf
08/05/2023 17:25
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni