Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M4 eastbound between junctions J20 and J19

The M4 eastbound between junctions J20 and J19. Roadworks
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Rhywfaint
Dyddiad cychwyn: 11/03/2023
Dyddiad gorffen: 15/09/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
04/03/2023 05:10
Cyfeirnod
4209885
Diweddarwyd diwethaf
28/03/2023 18:01
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni