Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 : Tua'r De : Ffynnon Taf i Coryton

A470 : Tua'r De : Ffynnon Taf i Coryton : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ymuno ar gau : 06/03/23-05/04/23 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 06/03/2023
Dyddiad gorffen: 05/04/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
10/03/2023 14:49
Cyfeirnod
RNMDA_2023101964
Diweddarwyd diwethaf
10/03/2023 14:49
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni