Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A494 : Tua'r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy

A494 : Tua'r Gorllewin : Parc Diw Glannau Dyfrdwy : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ymuno ar gau : 13/03/23-16/04/23 1100-1800 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 13/03/2023
Dyddiad gorffen: 16/04/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
10/03/2023 19:25
Cyfeirnod
RNMDA_2023101976
Diweddarwyd diwethaf
13/03/2023 11:03
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni