Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M4 westbound between junctions J18 and J20

The M4 westbound between junctions J18 and J20. Roadworks
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Rhywfaint
Dyddiad cychwyn: 17/03/2023
Dyddiad gorffen: 15/09/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
10/03/2023 05:10
Cyfeirnod
4217595
Diweddarwyd diwethaf
28/03/2023 18:16
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni