Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M4 westbound between junctions J18 and J20

The M4 westbound between junctions J18 and J20. Roadworks
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 17/03/2023
Dyddiad gorffen: 15/09/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
13/04/2023 14:50
Cyfeirnod
4266155
Diweddarwyd diwethaf
27/05/2023 15:42
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni