Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The A55 eastbound entry slip from the A51

The A55 eastbound entry slip from the A51. Roadworks are planned
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 30/05/2023
Dyddiad gorffen: 31/05/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
23/05/2023 20:14
Cyfeirnod
4319765
Diweddarwyd diwethaf
24/05/2023 13:41
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni