Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Pont y Borth

A5 : Yn y ddau gyfeiriad : Pont y Borth : Gwaith gwella'r ffordd : Cyfyngiad pwysau gros 7.5 tunnell : 02/02/23-01/02/24 0015 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 02/02/2023
Dyddiad gorffen: 01/02/2024

Cyhoeddwyd gyntaf
02/02/2023 09:28
Cyfeirnod
RNMDA_2023101159
Diweddarwyd diwethaf
02/02/2023 09:28
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni