Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470 : Tua'r Gogledd : Abercynon i Pentre-bach

A470 : Tua'r Gogledd : Abercynon i Pentre-bach : Rhoi wyneb newydd i'r ffordd : Ffordd ar gau : 11/09/23-04/10/23 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 11/09/2023
Dyddiad gorffen: 04/10/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
08/09/2023 15:07
Cyfeirnod
RNMDA_2023105741
Diweddarwyd diwethaf
11/09/2023 20:01
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni