Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Llys-wen i Coedwig Dderw (A4079)

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Llys-wen i Coedwig Dderw (A4079) : Ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 05/02/24-03/03/24 0700 : Gwaith cynnal a chadw :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 05/02/2024
Dyddiad gorffen: 03/03/2024

Cyhoeddwyd gyntaf
02/02/2024 22:50
Cyfeirnod
RNMDA_2024109476
Diweddarwyd diwethaf
05/02/2024 07:00
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni