Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Llys-wen

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Llys-wen : Cae'r Dderw i Gyffordd Marish : Ffordd ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 05/02/24-03/03/24 0800-1700 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 05/02/2024
Dyddiad gorffen: 03/03/2024

Cyhoeddwyd gyntaf
06/02/2024 11:05
Cyfeirnod
RNMDA_2024109569
Diweddarwyd diwethaf
06/02/2024 11:05
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni