Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Rhybuddion traffig

202 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

The A55 westbound. Roadworks
Cychwyn: 21/02/2020 20:00
Diwedd: 19/03/2020 06:00
The A5139 westbound. Roadworks are planned
Cychwyn: 21/02/2020 21:00
Diwedd: 24/02/2020 05:00
The M53 southbound exit slip at junction J3. Roadworks are planned
Cychwyn: 21/02/2020 21:00
Diwedd: 24/02/2020 05:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni