Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 : Cynllun Ehangu Ffordd Brynmawr i Gilwern - dyddiadau cau'r ffordd

Rhannu
Image displaying the A465 works

Bydd yr  A465 o gyffordd Glanbaiden yn Gilwern i gylchfan Brynmawr yn cael ei newid i 2 lôn yn y ddau gyfeiriad.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gweler dolenni Llywodraeth Cymru ar y dde, am wybodaeth ar y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

Mae'r prosiect hwn ar waith ar 8km o ffordd yr A465, rhwng Brynmawr a Gilwern. Adeiladwyd yr A465 presennol yn y 1960au a nododd astudiaeth draffig yr angen i wella'r ffordd trwy:

  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel goddiweddyd

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • gostwng y ffordd o 3 lôn i 2,
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau,
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Gellir gweld y llwybrau’r gwyriad a chynlluniau ffordd diweddaraf yma: https://a465.info/official-diversion

Bydd modd croesi ffordd gerbydau’r A465 yn Saleyard o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall. Bydd modd croesi’r ffordd gerbydau, gan ddefnyddio ffyrdd ymyl, yng Ngilwern o Station Road yn y de i Main Road yn y gogledd ac fel arall.

Mae protocol ar waith i alluogi cerbydau brys i fynd trwy’r gwaith yn ystod y cyfnod cau ac i ailagor y ffordd os bydd problemau ar yr M4.

Cau tua'r Dwyrain

20:30 Dydd Gwener 03/12/21 - 06:00 dydd Llun 06/12/21

Cau tua'r Gorllewin

20:30 Dydd Gwener 10/12/21 - 06:00 dydd Llun 13/12/21

 

Gallai’r dyddiadau gael eu newid am resymau amrywiol, fel tywydd gwael. Am diweddariadau i’r prosiect ewch i: https://www.facebook.com/A465Adran2/

Bydd gwaith ffordd a fydd yn amharu'n sylweddol ar deithio yn cael eu nodi ar dudalen y wefan hon, apiau ffonau clyfar iPhone a Google Android ac ar Twitter @TraffigCymruD.

Dilynwch @A465_Adran2 ar Twitter a Facebook https://www.facebook.com/A465Adran2/ am diweddariadau i’r prosiect.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0845 600 2664 neu ebostiwch [email protected].


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni