Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A465 Brynmawr i Gilwern: Cynllun Ehangu Ffordd

A465 gilwern i brynmawr

Bydd yr A465 yn newid i 2 lon yn y ddau gyfeiriad yn gyffordd Glanbaiden rhwng Gilwern i gylchfan Brynmawr, er mwyn:

  • gwneud y ffordd yn fwy diogel, yn enwedig o amgylch cyffyrdd ac ardaloedd sydd â gwelededd gwael
  • gwella llif traffig a'i gwneud hi'n fwy diogel goddiweddyd

 

30 Medi (06:00) - 1 Hydref (18:00):

Ffordd ar gau Brynmawr i Glanbaiden, Pont Ffordd Jack Williams.

5 Hydref - 16 Tachwedd:

Cau 1 lôn tua’r dwyrain o Brynmawr i Gilwern. Nid oes angen llwybr dargyfeirio.

 

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • gostwng y ffordd o 3 lôn i 2,
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau,
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Bydd gwaith ffordd yn cael eu nodi ar dudalen y wefan hon a X @TraffigCymruD.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0845 600 2664 neu ebostiwch [email protected]


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni