Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A55 Pont Britannia Cynllunio Teithiau

Mae'r dudalen hon yn dangos tueddiadau amser teithio i'ch helpu i gynllunio'ch taith. Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddata amser teithio go iawn o'r dyddiau mwyaf prysur ers i Bont y Borth A5 cael ei chau. Byddwn yn parhau i fonitro lefelau'r tagfeydd a diweddaru'r dudalen hon os oes newid sylweddol o ran tueddiadau traffig.

Gall digwyddiadau heb eu cynllunio a gwaith gwelliannau i’r ffordd barhau i effeithio eich taith. Rydym yn argymell gwirio diweddariadau traffig byw trwy'r sianeli isod.

Teithiwch y tu allan i'r oriau brig, os yw'n bosib, er mwyn osgoi oedi. Edrychwch ar y wybodaeth traffig diweddaraf cyn cychwyn.

 

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 Gaerwen i Bont Britannia.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C7 Gaerwen i Bont Britannia tua'r dwyrain.

Amseroedd Traffig Brig

🔴20-35munud rhwng 8-10am

🟠20-25munud rhwng 12-1pm

🟡10-15munud rhwng 4-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C10 Bangor i Bont Britannia.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C10 Bangor i Bont Britannia tua'r gorllewin.

Amseroedd traffig brig

🔴10-15munud rhwng 3-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A487 Cylchfan Felinheli i A55 C9 Treborth.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A487 Cylchfan Felinheli i Bont Britannia tua'r gorllewin.

Amseroedd traffig brig

🔴10-22munud rhwng 3-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng Ysbyty Gwynedd i'r A55 C9

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o Ysbyty Gwynedd i'r A55 C9 Treborth tua'r gorllewin tuag at Ynys Môn.

 

Amseroedd traffig brig

🔴20-30munud rhwng 3-6pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 i Ysbyty Gwynedd.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C7 Gaerwen i Ysbyty Gwynedd tua'r dwyrain tuag at y tir mawr.

Amseroedd traffig brig

🔴20-30munud rhwng 8-10am,12-2pm and 4-6pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng Prifysgol Bangor i G9 a55

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o Brifysgol Bangor i'r A55 C9 Treborth tua'r gorllewin tuag at Ynys Môn.

 

Amseroedd traffig brig

🔴15-25munud rhwng 3-5pm

 

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 Gaerwen i Brifysgol BangorMae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C9 Treborth i Brifysgol Bangor tua'r dwyrain tuag at y tir mawr. 

 

Amseroedd traffig brig

🔴17-40munud rhwng 7am-2pm

Trafnidiaeth gyhoeddus

Defnyddiwch y dolenni isod i helpu i gynllunio'ch taith drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Map Teithio Traveline Cyfleusterau Parcio a Theithio ar Ynys Môn  Amseroedd Hwylio Irish Ferries

Amseroedd Hwylio Stena Line


Darperir y wybodaeth hon gan INRIX Roadway analytics. Nid yw amseroedd teithio hanesyddol yn arwydd o amseroedd teithio yn y dyfodol.