Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 Pont Britannia Cynllunio Teithiau

Mae'r dudalen hon yn dangos tueddiadau amser teithio i'ch helpu i gynllunio'ch taith. Mae'r wybodaeth yn seiliedig ar ddata amser teithio go iawn o'r dyddiau mwyaf prysur ers i Bont y Borth A5 cael ei chau. Byddwn yn parhau i fonitro lefelau'r tagfeydd a diweddaru'r dudalen hon os oes newid sylweddol o ran tueddiadau traffig.

Gall digwyddiadau heb eu cynllunio a gwaith gwelliannau i’r ffordd barhau i effeithio eich taith. Rydym yn argymell gwirio diweddariadau traffig byw trwy'r sianeli isod.

Teithiwch y tu allan i'r oriau brig, os yw'n bosib, er mwyn osgoi oedi. Edrychwch ar y wybodaeth traffig diweddaraf cyn cychwyn.

 

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 Gaerwen i Bont Britannia.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C7 Gaerwen i Bont Britannia tua'r dwyrain.

Amseroedd Traffig Brig

🔴20-35munud rhwng 8-10am

🟠20-25munud rhwng 12-1pm

🟡10-15munud rhwng 4-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C10 Bangor i Bont Britannia.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C10 Bangor i Bont Britannia tua'r gorllewin.

Amseroedd traffig brig

🔴10-15munud rhwng 3-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A487 Cylchfan Felinheli i A55 C9 Treborth.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A487 Cylchfan Felinheli i Bont Britannia tua'r gorllewin.

Amseroedd traffig brig

🔴10-22munud rhwng 3-5pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng Ysbyty Gwynedd i'r A55 C9

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o Ysbyty Gwynedd i'r A55 C9 Treborth tua'r gorllewin tuag at Ynys Môn.

 

Amseroedd traffig brig

🔴20-30munud rhwng 3-6pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 i Ysbyty Gwynedd.

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C7 Gaerwen i Ysbyty Gwynedd tua'r dwyrain tuag at y tir mawr.

Amseroedd traffig brig

🔴20-30munud rhwng 8-10am,12-2pm and 4-6pm

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng Prifysgol Bangor i G9 a55

Mae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o Brifysgol Bangor i'r A55 C9 Treborth tua'r gorllewin tuag at Ynys Môn.

 

Amseroedd traffig brig

🔴15-25munud rhwng 3-5pm

 

Graff yn dangos amseroedd teithio rhwng A55 C7 Gaerwen i Brifysgol BangorMae'r graff hwn yn dangos amseroedd teithio ar gyfartaledd ar y diwrnodau prysuraf hyd yma gan deithio o'r A55 C9 Treborth i Brifysgol Bangor tua'r dwyrain tuag at y tir mawr. 

 

Amseroedd traffig brig

🔴17-40munud rhwng 7am-2pm

Trafnidiaeth gyhoeddus

Defnyddiwch y dolenni isod i helpu i gynllunio'ch taith drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Map Teithio Traveline Cyfleusterau Parcio a Theithio ar Ynys Môn  Amseroedd Hwylio Irish Ferries

Amseroedd Hwylio Stena Line


Darperir y wybodaeth hon gan INRIX Roadway analytics. Nid yw amseroedd teithio hanesyddol yn arwydd o amseroedd teithio yn y dyfodol.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni