Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A470

Coryton Camera
Neidio i'r M4 M4
A470
Coryton

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni