Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Cofiwch y groes goch X

Mae'r signalau croes X coch yn hanfodol i gadw pawb yn ddiogel ar y ffyrdd. Maen nhw'n dangos pryd mae lôn ar gau, sy'n helpu gyrwyr a allai fod yn cael trafferth. Maent hefyd yn gwneud lle diogel i'r gwasanaethau brys, gweithredwyr adfer a phobl sy'n gweithio ar y ffordd.

Rhaid i chi beidio â defnyddio lôn sydd wedi'i chau gan signal croes X coch.

Pan welwch y groes goch, mae'n golygu bod y lôn honno ar gau ac na allwch yrru ynddi. Mae yno er eich diogelwch chi ac mae'n anghyfreithlon ei anwybyddu.  Weithiau, mae signal croes X coch yn cael ei osod ymhell ymlaen llaw i hwyluso mynediad i'r gwasanaethau brys neu i gynorthwyo gyrwyr i ailymuno â'r draffordd o ardaloedd brys. Helpwch drwy adael mannau mewn traffig fel y gall eraill symud i lonydd agored.

Bydd arwyddion yn dangos pan fydd y lôn sydd wedi cau ar agor eto. Efallai y byddant yn dangos terfynau cyflymder neu'n dweud wrthych pryd y daw'r cyfyngiad i ben. Hyd yn oed os ydych chi wedi pasio problem, peidiwch â gyrru mewn lôn sydd wedi oherwydd gallai mwy o broblemau fod o'ch blaen.

 


Cofiwch, mae yn erbyn y gyfraith ac yn beryglus i yrru mewn lôn gyda chroes X goch. Os cewch eich dal, gallech gael dirwy o hyd at £100 a thri phwynt ar eich trwydded gyrru. Mewn achosion difrifol, efallai y bydd yn rhaid i chi fynd i'r llys hyd yn oed. Mae'n ymwneud â chadw pawb yn ddiogel ar y ffordd, felly dilynwch y signalau pwysig hyn.