Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Arwyddion ffyrdd, marciau ffyrdd a therfynau cyflymder

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am arwyddion ffyrdd, arwyddion negeseuon electronig neu derfynau amser.

Gweld http://diogelwchcefnffyrdd.mapiau.llyw.cymru ar gyfer wybodaeth am terfyn cyflymder cefnffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni