Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Llifogydd a draeniau

Defnyddiwch y map i roi gwybod am lifogydd, draeniau wedi blocio neu broblemau draenio eraill sy'n effeithio ar ffyrdd, llwybrau neu droetffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni