Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Namau a pheryglon ar y ffordd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am dwll yn y ffordd, problem gyda rhwystr, ffens neu lwybr, neu ddifrod arall i'r gerbytffordd