Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Rwbel, rhwystrau a gollyngiadau

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am eitemau rhydd neu danwydd wedi gollwng ar y gerbytffordd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni