Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A40 Gwelliannau rhwng Llanddewi Felffre a Redstone Cross

Dyddiad cychwyn: Haf 2021 | Dyddiad gorffen: Hydref 2023

A40 Llanddewi Velfrey

Gwaith i wella’r ffordd rhwng Llanddewi Felffre, Penblewin a Redstone Cross. Bydd yr A40 rhwng Sanclêr a Hwlffordd yn cael ei uwchraddio i wella diogelwch ac i ymgorffori llwybrau beicio a cherdded newydd.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, gweler dolenni Llywodraeth Cymru ar y dde, am wybodaeth ar y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

 

16/06/23 - 19/06/23

A40 ar gau i'r ddau gyfeiriad o  Goed Ffynnon, tua'r gorllewin o Llanddewi Felffre o 20:00 ar dydd Gwener Mehefin 16 i 06:00 ar dydd Llun Mehefin 19.

Gofynnir i traffig sydd yn anaddas i defnyddio'r A477 Pont Cleddau aros yn y safle waith er mwyn cael eu hebrwng i fynediad y gwyriad trwy Cross Hands. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni