Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

M4 Ail-wynebu Pont Tywysog Cymru

Dyddiad cychwyn: Gorffennaf | Dyddiad gorffen: Hydref 2024

M4 Severn Bridge National Highways

Mae angen i Natioal Highways a cwblhau gwaith gwrth-ddŵr ac ac ail-wynebu rhan 1km o'r bont i ymestyn oes gweithredol arwyneb y ffordd.

Eu nod yw cadw cymaint o gapasiti â phosibl drwy gadw dwy lôn yn agored i'r ddau gyfeiriad a chynnig pont Hafren yr M48 fel llwybr arall. 

 

Bydd dyddiadau'r rhaglen ddiweddaraf yn cael eu cyhoeddi ar wefan National Highways ar y ddolen hwn.

 

Bydd Pont Hafren yr M48 yn cael ei defnyddio fel y llwybr gwyriad. Mae rhagor o fanylion ar gael drwy National Highways.

Am fwy o wybodaeth, gallwch ymweld â tudalen gwefan benodol National Highways: nationalhighways.co.uk/M4PoWBridge, cysylltu a'r Canolfan cyswllt ar 0300 123 5000 (open 24/7) neu ebostio: [email protected]