Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

The M48 westbound entry slip at junction J1

Location : The M48 westbound entry slip at junction J1. Roadworks
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 18/01/2019 09:45
Dyddiad gorffen: 24/04/2019 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
18/01/2019 09:44
Cyfeirnod
GUID2160781
Diweddarwyd diwethaf
16/04/2019 11:21
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni