Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A494 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhuthun

A494 : Yn y ddau gyfeiriad : Rhuthun : Gwaith gwella’r ffordd : Goleuadau traffig dros dro : 01/02/19-31/03/19 0800-1600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 01/02/2019 08:00
Dyddiad gorffen: 31/03/2019 16:00

Cyhoeddwyd gyntaf
01/02/2019 21:48
Cyfeirnod
GUIDRNMDA_2019070571
Diweddarwyd diwethaf
01/02/2019 21:48
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni