Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C5 Engedi (Rhosneigr) i G6 Tyrpeg y Nant (Llangefni)

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C5 Engedi (Rhosneigr) i G6 Tyrpeg y Nant (Llangefni) : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.20m : 04/03/19-29/03/19
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 04/03/2019 00:00
Dyddiad gorffen: 29/03/2019 00:00

Cyhoeddwyd gyntaf
04/03/2019 18:12
Cyfeirnod
GUIDRNMDA_2019071802
Diweddarwyd diwethaf
04/03/2019 18:12
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni