Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Uwchraddio Rhwydwaith Ffibr De a Gorllewin Cymru

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021 | Dyddiad gorffen: Mawrth 2024

fibre network trench

Mae rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig yn cael ei uwchraddio a'i ymestyn yn Ne a Gorllewin Cymru. Mae'r gwaith yn digwydar yr A477, A40, A48 ac M4. 

Am ragor o wybodaeth am y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

Gorllewin Cymru

 

A48 Cyffordd Llandarog

  • Ffordd ar gau dros nos rhwng 20:00-06:00 am 5 noson o Fehefin 19eg-24ain.

A477 Paterchurch (Doc Penfro) i Gyffordd Nash Fingerpost

  • Yn ôl yr angen, bydd rheoli traffig ar waith ar gyfer gwaith o20 Mehefin 2022 tan ddiwedd mis Gorffennaf.
  • Bydd y gwaith yn cael ei atal dros dro ar nos Wener a nos Sadwrn er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl. Wedi'i ddilyn gan waith yn ystod y dydd ac yn ystod y nos ar gyfer gweddill y rhaglen.
  • Mae'r gwaith mwyaf aflonyddgar wedi'i raglennu i ddigwydd dros nos er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl.

*Sylwch y gallai'r dyddiadau hyn newid os yw'r tywydd yn effeithio ar y rhaglen waith.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hyn, ar adegau bydd angen i ni ddefnyddio goleuadau traffig a chau’r ffordd neu lonydd i reoli llif traffig yn ystod y gwaith. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn agosach at yr amser.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Traffic Wales ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni