Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Uwchraddio Rhwydwaith Ffibr De a Gorllewin Cymru

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021 | Dyddiad gorffen: Mawrth 2024

fibre network trench

Mae rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig yn cael ei uwchraddio a'i ymestyn yn Ne a Gorllewin Cymru. Mae'r gwaith yn digwydd ar yr A477, A40, A48 ac M4. 

Am ragor o wybodaeth am y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

05/11/23 - 24/11/23 (20:00 - 06:00)

Lôn 1 a'r llain galed tua'r gorllewin ar gau rhwng Ch45 Ynysforgan a Ch46 Llangyfelach

19/11/23 - 24/11/23 (20:00 - 06:00)

Ffordd ymadael C45 tua’r gorllewin ar gau.

12/11/23 - 17/11/23 (20:00 - 06:00)

Ffordd ymuno C45 tua’r gorllewin ar gau.

 

 

15/11/2023 - 08/03/2024 (06:00 - 22:00)

Lôn 1 a'r llain galed ar gau ar yr M4 tua'r dwyrain rhwng C37 a C36 | Rheolaeth Traffig 24 awr - Llun i Gwener.

01/12/2023 - 02/12/2023 (20:00 - 06:00)

Ffordd ymadael ar gau tua'r dwyrain yn G36.

12/01/2024 - 13/01/2024 (20:00 - 06:00)

Ffordd ymuno ar gau tua'r dwyrain yn G37.

03/12/23 - 21/12/23

Cau'r llain galed a lôn 1 ar yr M4 tua'r gorllewin rhwng C38 a C40 dros nos Dydd Sul i Ddydd Gwener 20:00 i 06:00.

17/12/23 - 20/12/23

Cau'r ffordd ymuno tua'r gorllewin yn C39 Groes dros nos rhwng 20:00 - 06:00.

08/01/2024 - 14/01/2024

Cau'r llain galed a lôn 1 ar yr M4 tua'r gorllewin rhwng C38 a C40 dros nos Dydd Sul i Ddydd Gwener 20:00 i 06:00.

14/01/2024 - 19/01/2024

Cau'r llain galed a lôn 1 ar yr M4 tua'r dwyrain rhwng C38 a C40 dros nos Dydd Sul i Ddydd Gwener 20:00 i 06:00.

19/01/2024 - 20/01/2024 

Cau'r ffordd ymuno tua'r dwyrain yn C40 dros nos rhwng 20:00 - 06:00.

21/01/2024 - 02/02/2024

Cau'r llain galed a lôn 1 ar yr M4 tua'r gorllewin rhwng C38 a C40 dros nos Dydd Sul i Ddydd Gwener 20:00 i 06:00.

Ffordd ymadael C45

Ffordd ymuno C45

Ffordd ymadael C36 ar gau tua'r dwyrain

Ffordd ymuno C37 ar gau tua'r dwyrain

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Traffic Wales ar 0300 123 1213 neu drwy X (Twitter) @TraffigCymruD a Facebbok @TrafficWalesS.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni