Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Uwchraddio Rhwydwaith Ffibr De a Gorllewin Cymru

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021 | Dyddiad gorffen: Mawrth 2024

fibre network trench

Mae rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig yn cael ei uwchraddio a'i ymestyn yn Ne a Gorllewin Cymru. Mae'r gwaith yn digwydd ar yr A477, A40, A48 ac M4. 

Am ragor o wybodaeth am y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

De Cymru

M4 cyffordd 47 Penllergaer i gyffordd 48 Hendy

  • Lôn ar gau tua'r gorllewin dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 17:00 - 06:00 o Fawrth 5 hyd at ddiwedd mis Mai.

 

*Sylwch y gallai'r dyddiadau hyn newid os yw'r tywydd yn effeithio ar y rhaglen waith.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hyn, ar adegau bydd angen i ni ddefnyddio goleuadau traffig a chau’r ffordd neu lonydd i reoli llif traffig yn ystod y gwaith. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn agosach at yr amser.

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Traffic Wales ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni