Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Uwchraddio Rhwydwaith Ffibr De a Gorllewin Cymru

Dyddiad cychwyn: Hydref 2021 | Dyddiad gorffen: Mawrth 2024

fibre network trench

Mae rhwydwaith cyfathrebu ffibr optig yn cael ei uwchraddio a'i ymestyn yn Ne a Gorllewin Cymru. Mae'r gwaith yn digwydd ar yr A477, A40, A48 ac M4. 

Am ragor o wybodaeth am y rheolaeth traffig gweler y manylion isod.

Gorllewin Cymru

A40 Bancyfelin-Llwynderw

  • Lôn ar gau tua'r gorllewin yn ystod y diwrnod, dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10:30 - 16:30 o Fedi 5ed i Hydref 31ain.

A4075 Cyffordd Nash Fingerpost 

Ffordd ar gau dros nos ar cyffordd y A4075 gyda'r A477 am pump noson i gychwyn ar dydd Llun 3ydd Hydref rhwng yr oriau 18:30 - 07:00.

*Sylwch y gallai'r dyddiadau hyn newid os yw'r tywydd yn effeithio ar y rhaglen waith.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hyn, ar adegau bydd angen i ni ddefnyddio goleuadau traffig a chau’r ffordd neu lonydd i reoli llif traffig yn ystod y gwaith. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn agosach at yr amser.

A4075 Cyffordd Nash Fingerpost

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Traffic Wales ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni