Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

A465 Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)

Dyddiad Cychwyn: Gwanwyn 2021 | Dyddiad Gorffen: Canol 2025

A465 Hirwaun Trewaun roundabout

Bydd yr A465 yn newid i fod yn 2 lôn i bob cyfeiriad o Dowlais Top i Hirwaun. 

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn ewch i ddolenni Llywodraeth Cymru ar waelod y dudalen, am y wybodaeth traffig gwelwch y manylion isod.

 

A465 ar gau dros yr penwythnos:

  • Ffordd ar gau dros yr penwythnos rhwng Cefn Coed a Dowlais 20:00 12/04/24 - 06:00 15/04/2024.

Er mwyn cwblhau'r gwaith ffordd cymhleth a hirdymor hwn, ar adegau, bydd angen i'r contractwr: 

  • ostwng y ffordd o 3 lôn i 2.
  • cau rhannau o'r ffordd dros nos neu dros benwythnosau
  • defnyddio goleuadau traffig i reoli llif traffig yn ystod y gwaith.

Er diogelwch, mae'r terfyn cyflymder yn cael ei ostwng i 40mya. Bydd hyn yn cael ei orfodi yn yr un modd â'r terfyn cyflymder presennol gan ddefnyddio camerâu cyflymder cyfartalog. Bydd adferiad am ddim ar gael i gerbydau sy'n torri i lawr yn yr ardal gwaith.

Penododd Llywodraeth Cymru Future Valleys fel eu partner sector i helpu i gyflawni'r cynllun.  Dydy'r Asiant Cefnffyrdd De Cymru ddim yn gyfrifol am gwaith cynnal a chadw ar y rhan yma o'r ffordd. 

Dilynwch @TraffigCymruD ar Trydar am y rheolaeth traffig diweddaraf ond bydd pob ymholiad am y gwaith yn cael ei gyfeirio at dîm Future Valleys 

I adrodd ar ddigwyddiadau neu faterion ar y rhwydwaith, ffoniwch ystafell reoli'r A465 ar 0800 865 4650. Mae'r llinell ar gael 24/7.

Ar gyfer ymholiadau neu gwynion cymunedol, ffoniwch 0776 245 1850 neu e-bostiwch: [email protected].