Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Tua'r Dwyrain - Bangor (C9 Parc Menai) i Gyffordd Llandudno / Glan Conwy - Ionawr

Eastbound - Bangor (J9 Parc Menai) to Llandudno Junction / Glan Conwy (J19) - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni