Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Amseroedd teithio yr A55

Mae amseroedd teithio ar wibffordd y Gogledd yn amrywio'n fawr yn ôl y tymor. Mae'r dudalen hon yn dangos amseroedd teithio nodweddiadol ar gyfer pob mis o'r flwyddyn, yn seiliedig ar ddata go iawn o flynyddoedd blaenorol.

Gall digwyddiadau annisgwyl a gwaith gwella a gynlluniwyd effeithio ar eich siwrnai o hyd. Rydym yn argymell y dylech chi gadw llygad am wybodaeth am ddigwyddiadau byw a gwaith ffordd a gynlluniwyd ar ein tudalen Twitter, ar apiau ffôn neu ar y wefan hon cyn i chi deithio. Gwiriwch ddiweddariadau byw Google yn ein map traffig i weld tagfeydd.

Mae'r holl ddata amser teithio ar y dudalen hon yn deillio o INRIX.

120 canlyniad


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni