Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Tua'r Dwyrain - Cyffordd Llandudno / Glan Conwy (C19) i A494 Queensferry - Ionawr

Eastbound - Llandudno Junction / Glan Conwy (J19) to A494 Queensferry - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni