Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Tua'r Gorllewin - Cyffordd Llandudno / Glan Conwy (C19) i Fangor (C9 Parc Menai) - Ionawr

Westbound - Llandudno Junction / Glan Conwy (J19) to Bangor (J9 Parc Menai) - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni