Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Tua'r Dwyrain - Caergybi (C1) i Fangor (C9 Parc Menai) - Ionawr

Eastbound - Holyhead (J1) to Bangor (J9 Parc Menai) - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni