Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Tua'r Gorllewin - Cylchfan Post House (C36a) i Gaergybi (C1) - Ionawr

Westbound - Chester Post House (J36a) to Holyhead (J1) - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni