Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Amseroedd teithio yr A55

Mae amseroedd teithio ar wibffordd y Gogledd yn amrywio'n fawr yn ôl y tymor. Mae'r dudalen hon yn dangos amseroedd teithio nodweddiadol ar gyfer pob mis o'r flwyddyn, yn seiliedig ar ddata go iawn o flynyddoedd blaenorol.

Gall digwyddiadau annisgwyl a gwaith gwella a gynlluniwyd effeithio ar eich siwrnai o hyd. Rydym yn argymell y dylech chi gadw llygad am wybodaeth am ddigwyddiadau byw a gwaith ffordd a gynlluniwyd ar ein tudalen Twitter, ar apiau ffôn neu ar y wefan hon cyn i chi deithio. Gwiriwch ddiweddariadau byw Google yn ein map traffig i weld tagfeydd.

Mae'r holl ddata amser teithio ar y dudalen hon yn deillio o INRIX.

120 canlyniad


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni