Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Tua'r Gorllewin - Bangor (C9 Parc Menai) i Gaergybi (C1) - Rhagfyr

Westbound - Bangor (J9 Parc Menai) to Holyhead (J1) - December

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni