Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Tua'r Dwyrain - Caergybi (C1) i Gylchfan Post House (C36a) - Rhagfyr

Eastbound - Holyhead (J1) to Chester Post House (J36a) - December

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni