Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Tua'r Dwyrain - Caergybi (C1) i Gylchfan Post House (C36a) - Ionawr

Eastbound - Holyhead (J1) to Chester Post House (J36a) - January

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni