Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Tua'r Dwyrain - Caergybi (C1) i A494 Queensferry - Ebrill

Eastbound - Holyhead (J1) to A494 Queensferry - April

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni