Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Tua'r Dwyrain - Caergybi (C1) i Gylchfan Post House (C36a) - Mawrth

Eastbound - Holyhead (J1) to Chester Post House (J36a) - March

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni