Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Tua'r Gorllewin - A494 Queensferry i Gaergybi (C1) - Chwefror

Westbound - A494 Queensferry to Holyhead (J1) - February

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni