Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Tua'r Gorllewin - A494 Queensferry i Gaergybi (C1) - Ebrill

Westbound - A494 Queensferry to Holyhead (J1) - April

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni