Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Tua'r Gorllewin - A494 Queensferry i Gyffordd Llandudno / Glan Conwy (C19) - Ebrill

Westbound - A494 Queensferry to Llandudno Junction / Glan Conwy (J19) - April

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni