Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Tua'r Gorllewin - Bangor (C9 Parc Menai) i Gaergybi (C1) - Mawrth

Westbound - Bangor (J9 Parc Menai) to Holyhead (J1) - March

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni