Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Hanes twneli ffyrdd

Mae 6 twnel traffordd a chefnffyrdd yng Nghymru. Maent wedi gwella cysylltedd ac wedi hwyluso cludiant ar draws gwahanol ranbarthau, gan gyfrannu at ddatblygiad economaidd a thwristiaeth yn y wlad.

Amserlen twneli

Welsh tunnel map showing A55, M4 and A40 tunnels

Twnnel Conwy, A55

Wedi'i adeiladu ym 1991, hwn oedd y twnnel cyntaf o'i fath yn y DU. Mae'n mesur 1060m, ac yn y twnnel ffordd hiraf yng Nghymru.

Twnnel Penmaenbach, A55

Agorwyd Twnnel Penmaenbach ym 1989 i gludo traffig tua'r gorllewin. Mae'n 658 metr o hyd a chafodd ei chwythellu trwy ochr y bryn.

Twnnel Pentir Penmaenbach, A55

Wedi'i adeiladu ym 1932, torrwyd twnnel Pentir Penmaenbach trwy'r clogwyn â llaw. Disodlodd y ffordd goets wreiddiol a adeiladwyd gan Telford ar ddechrau'r 19eg ganrif.

Twnnel Pen-y-Clip, A55

Agorwyd y twnnel hwn ym 1994 ar ôl tair blynedd a hanner o waith tyllu i symud fwy na 103,000 metr ciwbig o wenithfaen o'r pentir.

Twnnel Gibraltar, A40

Wedi'i adeiladu ym 1969, mae'r rhain yn bâr o dwneli sy'n cludo'r A40 trwy Gibraltar Hill.

Twnnel Bryn-glas, M4

Agorwyd y ddau dwnnel 360m o hyd ym 1967. Mae'r rhain yn arwyddocaol oherwydd nhw oedd y twneli cyntaf i gael eu hadeiladu ar rwydwaith traffordd Prydain.

 

Cynnwys cysylltiedig