Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Prosiectau Cyfredol

m4 motorway aerial shot showing ring road

Mae'r Asiantau Cefnffyrdd yng (ACGCC & ACDC) yn gyfrifol am reoli, cynnal a gwella rhwydwaith y ffyrdd strategol yng Ngymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Rydym yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod ein prif ffyrdd yn fwy dibynadwy, gwydn ac - yn bwysicaf oll - yn ddiogel. Gwelwch isod am fwy o wybodaeth am y prosiectau ffordd diweddaraf.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni